Një jetë pa fe

post image

A mund të arrihet një jetë e kënaqshme pa u pasur nevoja që të besojmë në një qenie supreme? Po. Shumë njerëz sot në botë janë ateistë dhe jetojnë nje jetë të mirë. Çfarë e përkufizon një jetë të mirë? A është ajo një jetë e mbushur me para, të mira materiale dhe një tëRead more